Όροι Χρήσης του ιστοχώρου

Καλώς ήλθατε στον εκπαιδευτικό ιστοχώρο του Κέντρου Εληηνικού Πολιτισμού. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε και, εφόσον είστε σύμφωνοι μ’αυτούς και τους αποδέχεστε, να προχωρήσετε στη διαδικασία εγγραφής.

Περιγραφή Υπηρεσιών

1. Περιγραφή του Λογισμικού Διαχείρισης Μάθησης Moodle

Το Moodle είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και εντάσσεται στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ( Course Management Systems – CMS ). Με την ορολογία «λογισμικό ανοιχτού κώδικα» - ( Open source ) εννοούμε ότι όλο το λογισμικό, καθώς και ο κώδικας του, είναι ελεύθερα προσβάσιμος στον ιστοχώρο “moodle.org”. Στο δικό μας ιστοχώρο δεν παρέχουμε το λογισμικό αυτό, καθώς δεν είμαστε εμείς οι ιδιοκτήτες του.

Αν και ανοιχτό λογισμικό, διέπεται από συγκεκριμένες αρχές χρήσης. Οι αρχές αυτές μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα moodle.org και μερικά χαρακτηριστικά εδάφια είναι τα κάτωθι:

  • Επιτρέπεται στο χρήστη να χρησιμοποιεί το λογισμικό, ακολουθώντας τις αρχές χρήσης Open Source software.
  • Επιτρέπεται ο χρήστης να χρησιμοποιήσει μέρος του κώδικα του λογισμικού, με την προϋπόθεση, το παράγωγο λογισμικό να διέπεται και αυτό από τις αρχές GNU .
  • Απαγορεύεται στο χρήστη να οικειοποιηθεί το λογισμικό ή να το τροποποιήσει και να το εκμεταλλευθεί εμπορικά
  • Κ.τ.λ.

Το λογισμικό moodle απαιτεί από το χρήστη του μια «εν ισχύ» e - mail διεύθυνση καθώς και στοιχεία αυθεντικότητας, όπως π.χ. Όνομα χρήστη και κωδικό. Λόγω της εκπαιδευτικής φύσης του ιστοχώρου μας, προτρέπουμε στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους ονόματα, με το δεδομένο ότι ως επιχείρηση θα τα προστατέψουμε όπως ακριβώς ορίζει η Ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η πολιτική μας απέναντι στα προσωπικά δεδομένα εκφράζεται με το τμήμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», που περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου. Παρ’όλα τα ανωτέρω, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ειλικρίνεια των στοιχείων των συμμετεχόντων και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παρέξουμε πιστοποιητικά παρακολούθησης, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με επιπρόσθετους τρόπους πιστοποίησης ταυτότητας.

Όλοι οι χρήστες, μετά την εγγραφή τους, έχουν τον προσωπικό τους «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης». Αυτοί παραμένουν αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση τους σε άλλο πρόσωπο. Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον διαπιστώσει με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως π.χ. καταγραφές διευθύνσεων IP , ότι κάποιος χρήστης έδωσε το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασης σε άλλον, αφού τον προειδοποιήσει μια φορά, να τον αποβάλει από το χώρο, διαγράφοντάς τον από τα αρχεία της, χωρίς καμία δεύτερη προειδοποίηση.

Η επιχείρησή μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την, όσο το δυνατόν ασφαλέστερη χρήση του ιστοχώρου μας, την ασφαλή συναλλαγή μαζί του, χρησιμοποιώντας λογισμικό ασφαλών συναλλαγών προηγμένης τεχνολογίας καθώς και την πρόληψη, αντιμετώπιση, απομάκρυνση παρασιτικών προγραμμάτων. Παρ'όλα αυτά, η επιχείρηση μας δε φέρει καμμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να επέλθουν στους υπολογιστές των χρηστών μετά από μηνύματα συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες είναι οι τελικοί υπεύθυνοι για την ασφάλεια των υπολογιστών τους.

Συνεχίζοντας με την ασφάλεια, σας ενημερώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα του ιστοχώρου μας, μαζί με τις πληροφορίες σας, να προστατεύονται 24 ώρες το 24ωρο από εξωτερικούς παράγοντες, όπως διακοπές ρεύματος, κτλ. Επίσης, γίνονται καθημερινά και εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας, που φυλάσσονται σε δύο διαφορετικές πόλεις, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής του server.

Ο τρόπος χειρισμού του ιστοχώρου είναι συγκεκριμένος και οι ενέργειες που επιτρέπονται στον κάθε χρήστη εξαρτώνται από το ρόλο τους. Κάθε ενέργεια που είναι πέρα από τις προβλεπόμενες του εκπαιδευτικού ρόλου και συγκεκριμένα, αυτές που έχουν ως πρόδηλο στόχο την καταστροφή υλικού και δεδομένων, την προσπάθεια πρόσβασης (επιτυχημένη ή μη) σε μη επιτρεπτά για τον ρόλο του χρήστη αρχεία, την προσβολή της ανθρώπινης προσωπικότητας συμμετεχόντων ή/και του προσωπικού αλλά και την προσβολή της δημοσίας αιδούς, θα αντιμετωπίζεται το συντομότερο δυνατόν με αποβολή από το χώρο και διαγραφή του συγκεκριμένου χρήστη από τα αρχεία της επιχείρησής μας. Αναλόγως με την περίπτωση, θα ενημερώνονται και οι αρμόδιες αρχές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε θα γίνεται επιστροφή χρημάτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για πρόδηλες εκ προθέσεως ενέργειες και όχι για περιστασιακές, λανθασμένες ενέργειες.

2. Περιεχόμενα Ιστοχώρου

Στον παρόντα χώρο είναι τοποθετημένο, προστατευμένο με την εφαρμογή Moodle και επιπρόσθετο λογισμικό, εκπαιδευτικό υλικό που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Λόγω της φύσης της εκπαίδευσης, αυτό το υλικό είναι δυναμικό και θα προστίθενται και οι δικές σας απόψεις, γνώμες ή/και εργασίες. Σε εύλογο χρόνο από το χρονικό σημείο πέρατος της εκπαιδευτικής σας διαδικασίας, τα άρθρα και οι εργασίες σας θα αποσύρονται από το χώρο μας και θα ειδοποιείστε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για τον χώρο στον οποίο θα έχετε πρόσβαση για να τα παραλάβετε. Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άρθρο σας ως διδακτικό υλικό, θα ερχόμαστε σε συνεννόηση μαζί σας για τις απαραίτητες ενέργειες καταχώρησης των πνευματικών σας δικαιωμάτων. Μηνύματα σε forum , chat και email δε θεωρούνται εκπαιδευτικό υλικό και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε αρχές πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Οικονομικά Ζητήματα

Η εγγραφή στον ιστοχώρο είναι απολύτως δωρεάν και ουδεμία οικονομική επιβάρυνση θα αιτηθούμε για τις υπηρεσίες που προβλέπονται από αυτήν (την εγγραφή).

Τα μαθήματα που βρίσκονται μέσα στο χώρο είναι περιορισμένης πρόσβασης (με αντίτιμο χρημάτων).

Κάθε μάθημα επί πληρωμή έχει μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, η οποία εξαρτάται από τη φύση και την έκταση του μαθήματος. Ο χρήστης-εκπαιδευόμενος μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής της χρονικής διάρκειας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του προγραμματισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος, για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση του μαθήματος, μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει στο αντίστοιχο μάθημα σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο. Το αίτημά του θα εξετασθεί επί προσωπικού, αφού συνεξετασθεί η πορεία του εκπαιδευόμενου στο μάθημα, το ποσοστό υλοποίησης αλλά και ο χρόνος που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του και η επιχείρηση μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση του χρήστη. Σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχει η επιλογή αλλαγής μαθήματος αλλά δεν υπάρχει η επιλογή επιστροφής χρημάτων.

Η πληρωμή του αντιτίμου μπορεί να γίνει μέσω paypal, με ασφαλή διαδικασία τραπεζικού ιδρύματος κατά την οποία η επιχείρησή μας δε θα πάρει ποτέ τον αριθμό της κάρτας σας ή με μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό. Υπάρχει η περίπτωση κάποιας καθυστέρησης ενημέρωσής μας, από τα τραπεζικά ιδρύματα και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την άμεση είσοδό σας στο αιτούμενο μάθημα, αμέσως μετά την κατάθεση των χρημάτων σας στο λογαριασμό ή την πληρωμή σας μέσω paypal.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2013, 9:05 μμ