Σχεδιασμός σεμιναρίων που προσφέρονται ή θα προσφερθούν

Προσθέστε τις δικές σας ιδέες για επιμορφωτικά σεμινάρια στέλνοντάς τες στο e-mail του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού!

 1. Ο σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας και μιας σειράς μαθημάτων με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών της νέας ελληνικής (15 ώρες)
 2. Η επιλογή κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων και υλικών και η παραγωγή νέων διδακτικών υλικών στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας (15 ώρες)
 3. Οι ξενόγλωσσοι ενήλικοι ως σπουδαστές της νέας ελληνικής (20 ώρες)
 4. Η Πρώτη Μέρα μιας σειράς μαθημάτων -παιχνίδια γνωριμίας, εκπαιδευτικό συμβόλαιο ( 20 ώρες)
 5. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση (20 ώρες)
 6. Η επιλογή και χρήση κατάλληλων Οπτικοακουστικών διδακτικών υλικών στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας (15 ώρες)
 7. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων Παραγωγής και Κατανόησης Προφορικού και Γραπτού Λόγου στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας (40 ώρες)
 8. Η διδασκαλία της γραμματικής και των μορφολογικών δομών σε όλα τα επίπεδα (25 ώρες)
 9. Η διδασκαλία του κειμένου και η αφομοίωση του λεξιλογίου στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας (25 ώρες)
 10. Η λειτουργικότητα των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και των γλωσσικών παιχνιδιών στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας (15 ώρες)
 11. Η ένταξη πολιτιστικών και διαπολιτισμικών στοιχείων στο μάθημα της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας (15 ώρες)
Last modified: Monday, 9 September 2013, 12:03 PM