Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται δυο φορές το χρόνο: 

  • Οκτώβριο ή Νοέμβριο και
  • Φεβρουάριο ή Μάρτιο